•   033 - 210 200
     

     

2-3 päivän toimitus (ei sovelleta)

Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa, joka tallentaa tiedot turvallisesti ja varmistaa, että vain ne, jotka tarvitsevat tiedon saamisen, saavat sen.

Osapuolet: Newheaven Fristad AB: ssä 556651-0136

Kämmenmikrot

WGR Data AB, 556731-9602 (jäljempänä "henkilötietojen neuvonantaja")

ja

Personuppgiftsansvarig

Yritys, liitto tai organisaatio, joka on WGR Data AB: n verkkokaupan alusta tai FSY-järjestelmä. (jäljempänä henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö)

määritelmät

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä toteutetut toimenpiteet sen muodosta ja liittymästä riippumatta.

Personuppgiftsansvarig

Jokainen, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.

Kämmenmikrot

Henkilö, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjälle.

käyttöjärjestelmän toimittaja

WGR Data AB: n palvelupuiston operaattorit, joita käytetään sähköisen kaupankäynnin alustan ja FSY-järjestelmän toimintaan.

tarkoitus

Tämän sopimus sisältyy liitteeksi hyväksymisestä WGR Data AB: n merkintäehtoja on varmistaa, että Personuppgiftsbiträdets henkilötietojen käsittelyssä ohjaimelle henkilökohtaisen lasku on sopusoinnussa tietosuojan asetuksen vaatimukset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/679) sekä sovittu tässä sopimuksessa.

ohjeet

Henkilötietojen hallinta voi käsitellä henkilötietojesi henkilökohtaisia ​​tietoja vain Henkilötietojen hallinnoijan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Henkilötietosuomistaja ei saa käsitellä henkilökohtaisia ​​tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Siinä tapauksessa, että kämmenmikro ei anneta ohjeita hän pitää tarpeen suorittaa velvollisuutensa olisi henkilötiedot avustaja viipymättä ilmoitettava Data Manager tästä ja odottaa ohjeita.

Henkilötietojen tehtävät

Tietosuojavaltuutettu sitoutuu soveltamaan sovellettavaa ruotsalaista lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietosuomistaja ei saa siirtää henkilötietoja kolmansiin maihin ennen tietosuojavaltuutetun kirjallista suostumusta etukäteen. Yksityisyyden Attorney sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja kuin hänen omassa organisaatiossa saatavilla on oltava tietoa voidakseen hoitaa tehtävänsä.

Kämmenmikro ei saa paljastaa henkilökohtaisia ​​tietoja tai muita tietoja henkilötietojen käsittelyä muille kolmansille osapuolille kuin ohjain henkilötietojen etukäteistä kirjallista suostumusta, jollei niiden ilmaiseminen voi vaatia oikeudessa.

Siinä tapauksessa, että viranomainen tai muu kolmas osapuoli pyytää tietoja siitä kämmenmikro koskevat henkilötietojen käsittelyä voidaan kämmenmikro viipymättä toimitettava tällainen pyyntö rekisterinpitäjälle. Henkilötietojen neuvonantajan on avustettava tarvittaessa Henkilötietoja, jotka vastaavat kolmannen osapuolen pyytämien tietojen paljastamista.

Kämmenmikro ei ole oikeutettu edustamaan henkilötietojen valvonta tai toimivat Personuppgiftsansvarigs lukuun kolmansia osapuolia vastaan, lukuun ottamatta mitä sanotaan "Ota yhteyttä" alla.

turvallisuus

Tietosuojavaltuutetun on toteutettava sovittuja turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Kämmenmikro todistaa, että sen toiminta kaikissa osissa hoidetaan tavalla, joka varmistaa noudattaminen henkilötietolain vaatimuksille riittävän turvallisuuden. Henkilötietoliikenne sitoutuu noudattamaan viranomaisten päätöksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä turvatoimenpiteistä.

Henkilötietojen ylläpitäjän on välittömästi ilmoitettava Henkilötietosuojavaltuutetulle henkilötietojen luvattomasta käyttämisestä tai epäilemisestä.

Sen varmistamiseksi, että henkilötiedot avustaja on ryhtynyt riittäviin varotoimiin on Personuppgiftsansvarig oikeus välttämättömään avoimuuteen Personuppgiftsbiträdets toimintojen, järjestelmien ja tietojen hallinta. Kämmenmikro sitoutuvat viipymättä ohjain henkilökohtaisen pyynnön antaa henkilötietojen tietojen kanssa henkilötietoja on voitava harjoittaa avoimuutta.

alihankkijat

Kämmenmikro ei ole oikeutta käyttää toisen toimittajan kuin palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyä varten ohjaimelle henkilökohtaisen tilin ilman suostumuksensa.

Kämmenmikro tulee olemaan suostumus tarjoaminen henkilötiedot tietojen että rekisterinpitäjä katsoo tarpeellisiksi koskien alihankkija lukien, mutta ei rajoittuen:

Alihankkijan yrityksen nimi

Jos alihankkija sijaitsee

Missä maassa alihankkija käsittelee Henkilötietojen vastuuhenkilötietoa

Millaista palvelua alihankkija suorittaa

Saatuaan suostumuksen voi kämmenmikro edustajana Personuppgiftsansvarig sopimuksen tarjoajan alihankkijan henkilötietoja avustaja Personuppgiftsansvarig, samat sitoumukset kuin se on esitettynä kämmenmikro sopimuksen.

Henkilötietojen komissaarin on lähetettävä jäljennös tietosuojasta vastaavan henkilön puolesta allekirjoitetusta sopimuksesta.

Tietosuojavaltuutettu sitoutuu ilmoittamaan Henkilötietojen Hallinnalle kaikista suunnitelmista lopettaa alihankkijan käyttö.

kosketus

Kolmansien osapuolten ylitysten osalta osapuolet nimeävät yhteyshenkilön, joka vastaa osapuolten yhteistyöstä. Yhteydenotto- tai yhteystietojen muutos on ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen

Henkilötietoliikenne sitoutuu korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilökohtaiset tiedot viipymättä tietosuojavastaavan ohjeiden mukaisesti.

Sen jälkeen, kun henkilötietojen valvonta kirjallisesti pyytänyt henkilötietojen poistamista, kämmentietokone käsittelee henkilötietoja osana tuhoamisprosessi ja sitoutuu poistamaan henkilökohtaiset tiedot välittömästi, kuitenkin viimeistään kuluessa satakaksikymmentä (120) päivää.

Kun sopimuksen purkaminen olisi henkilötiedot avustaja pyynnöstä henkilötietojen ohjain, palauttaa henkilötietoja. Kämmenmikro saa päättämisprosessin henkilötiedot osana tuhoamisprosessi ja sitoutuu poistamaan henkilötiedot heti, vaan viimeistään sopimuksen päättymisestä.

toimeksianto

Tätä sopimusta ei saa siirtää ilman toisen osapuolen suostumusta. Siirrot ovat tämän sopimuksen liitteenä.

termi

Tämä lisäsopimus on voimassa ajallaan Henkilötietojen vastuu on WGR Data AB: n asiakas. Jokaisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti. Päätyttyä sopimuksen irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus vastapuolen välittömäksi irtisanomiseksi:

Syyllistynyt olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen määräysten ja jättää korjaavat toimenpiteisiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstä toisen osapuolen tai

Konkurssi, neuvottelujen aloittaminen tai muuten maksukyvyttömyys.

Riita-asiat ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Ruotsin yleinen tuomioistuin viimeistelee sopimuksen aiheuttamat riidat.

muut

Ristiriitaisten tietojen tapauksessa tilaussopimus on voimassa ennen tätä liitettä.

Muutokset tai lisäykset tähän lisäsopimukseen voi seurata WGR Data AB tarvittaessa tietoja saatavilla olevat tiedot kanavia kuten uutiskirjeitä, uutisia Wikinggruppen.se sekä tietoa pinnat sähköisen kaupankäynnin foorumi.

     

Tuottaja:  Wikinggruppen